Simple Pricing

Transparent pricing for everyone. Always know what you will pay.

Free
Free
Bắt đầu
 • Short links50
 • Link Clicks
 • Data Retention
 • Custom Aliases
 • Nhắm mục tiêu Địa điểm
 • Nhắm mục tiêu Thiết Bị
 • Nhắm mục tiêu Ngôn Ngữ
 • Bio Profiles 10
 • Mã QR 10
 • Custom Landing Page 10
 • CTA Overlays 10
 • Event Tracking 5
 • Team Members
 • Tên miền thương hiệu
 • Danh mục link 10
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Xuất dữ liệu
 • Developer API
 • Advertisement-Free

Câu hỏi thường gặp